lifestyle mama opvoeding

Pesten – Hoe Netflix en Kim Kötter mij aan het denken zette.

Pesten is een onderwerp waarover je nooit uitgepraat raakt. Wat is pesten? Hoe herken je pesten? Hoe gaan we er mee om? Zoveel vragen, zoveel antwoorden. Pesten is voor een volwassene een onderwerp wat moeilijk te begrijpen is, hoe ingewikkeld zal dit onderwerp dan voor een kind zijn? Netflix en Kim Kotter zette mij aan het denken, hoe dat zo? Dit kan je terug lezen in mijn blog!

Als moeder van 5 kinderen is het een onderwerp wat ons zeker wel bezig houdt. We hebben kinderen op de kleuter school, op de basisschool en op het middelbare onderwijs. Kortom ook wij ontkomen niet aan dit onderwerp. Ik ging mij er in verdiepen, las meerdere artikelen en liet me ook inspireren door de kennis van evolutionair psycholoog Mark van Vugt. dmv. een artikel die ik van hem heb gelezen.

Hoewel wij denken een open gezin te zijn en dat hier thuis niks taboe is, houdt dit natuurlijk niet in dat onze kinderen daadwerkelijk alles thuis vertellen. Ik begon mijn verdieping bij het kijken van de Tiener serie “13 Reasons Why” .

NETFLIX – 13 REASONS WHY

Juist dat brengt me dus bij Netflix. Ik zal heel eerlijk zijn, ik ben mij echt wezenloos geschrokken bij het zien van deze serie en tegelijkertijd wist ik ook wel dat dit speelde. Ik bedoel, ik ben ook niet achterlijk, ik weet echt wel dat er op de scholen gepest wordt, ik weet ook dat sommige onschuldige dingen kunnen groeien tot heftige verhalen en daar komt bij, het gebruik van telefoons is niet altijd even bevordelijk. en toch, de serie gaf net even een andere blik op de ernstige problematiek die het met zich meebrengt.

Ik zal eerst even uitleggen waar de serie over gaat *LET OP SPOILER! – (wil je niks weten van de serie, sla dan het grijze stuk over)

De populaire Netflix Serie gaat over een meisje die zelfmoord heeft gepleegd. Hannah. Hannah, zo bleek achteraf, is doodongelukkig en voelde zich niet gehoord. Hannah heeft voor haar daad cassettebandjes opgenomen met daarop 13 redenen wat voor haar aanleiding gaf tot haar daad. Deze bandjes komen terecht bij haar leeftijdsgenoten die allemaal in contact staan met Hannah en die merken op dat zij allen op hun eigen manier een bijdrage geleverd hebben aan de zelfmoord van Hannah. De ene daad geheel onschuldig, de andere daad afschuwelijk.
Alles begon bij 1 foto die genomen is met de mobiele telefoon. Een foto waar het meisje niet voordelig op stond en in verkeerde handen terecht kwam. Er kwam een verhaal tot leven rondom deze foto, dit verhaal ging zijn eigen leven leiden ten koste van Hannah. De zelfmoord zat hem niet in de ernst van de daad, maar in de opstapelingen van de vele daden en het feit dat Hannah zich niet gesteund voelde. Onder de grote sociale druk bezweek Hannah en pleegde zelfmoord, haar ouders hadden geen weet van de situatie, haar klasgenoten zagen pas achteraf in wat hun mogelijke bijdrage was – De klasgenoten zaten met veel vragen, luisterden de tapes en creëerden hiermee weer eigen verhalen, eigen waarheden, eigen problemen. De druk onderling werd groter. Status, aanzien, pesten, onderdruk zetten van elkaar, alles komt in de serie wel aan bod. Er volgenden meerdere slachtoffers en een tweede zelfmoord poging. De school had weet van wat er speelde, maar heeft hierin te weinig ondernomen, of had onvoldoende kennis, hoe om te gaan met deze situatie. De ouders van Hannah begonnen een zaak tegen de school wegens nalatigheid. Hoe dit allemaal af loopt? Dit zie je terug op Netflix.

Deze serie laat het beeld zien vanuit het oogpunt van de slachtoffers, het liet mij in zien hoe diep deze pesterijen gaan en hoe makkelijk een verhaal geboren wordt. De druk die kinderen ervaren om er bij te moeten horen en daarom niet altijd de beslissingen maken die te goede komen van een ander of zichzelf. Maar wat vooral voorop staat, een geintje voor de een kan als pesten aan voelen voor de ander.

KIM KÖTTER

“Mama Kim” – foto: shownieuws.nl

Nou denk je vast, maar wat heeft Kim Kötter hier mee te maken? Was zij een pestkop? Hebben we haar ware ik tijdens Expiditie Robbinson niet gezien? Nee hoor.. dat is (voor zover bekend) niet aan de orde.
Mama Kim zet zich in voor het fonds Slachtofferhulp, ze ontmoette de 16 jarige Stephanie, welke zelf slachtoffer werd van pesterijen zoals deze ook gebeuren in de populaire Netflix serie .
Het verhaal wat Kim deelde via Stephanie liet me inzien dat “13 reasons why” meer is dan een tiener serie, zulke dingen gebeuren echt, zulke vreselijke pesterijen gebeuren gewoon bij ons thuis om de hoek. Overal in het land gebeurd dit. Voor mij nog meer reden om mij er in te verdiepen, want hoewel je als ouders niet alles kunt (en moet) weten wat er speelt in het leven van je kind, kan ik als moeder mij wel verdiepen in wat er vandaag de dag speelt en hopen dat ik ergens signalen op kan pikken om mijn kind bij te kunnen staan als deze gepest wordt en dit thuis niet durft te vertellen.

foto: Fonds Slachtofferhulp

Binnenkort zal verhaal van Stephanie via Fonds slachtofferhulp gepubliceerd worden en dit ga ik dan ook zeker delen. In tussentijd op de hoogte blijven hiervan? Volg dan Kim Kötter via Instagram, (sowieso leuke instamama met een positive mindset om te volgen)

WAAROM PESTEN WE?

Terug naar het pesten, want waarom doen we dit ? We weten allemaal dat pesten geen gedrag is die goed gekeurd wordt door de maatschappij. Toch wordt er gepest en keuren velen het gedrag toch goed. Hmm Snap jij hem nog? – ik niet, hoe zal dat voor een kind moeten zijn dan?

MACHT, AANZIEN, STATUS

foto : Vecteezy

Waar ik achter kwam is dat pesten vaak gebeurd om te laten zien wie de baas is, het lijkt wel een soort machtspel. De pester heeft daarbij de macht over het slachtoffer en daardoor mogelijk meer aanzien. De pester lijkt sterk, groot en heeft de status ” daar kan je beter maar geen ruzie mee krijgen” .
Het – hou je vijand te vriend – effect wordt hierdoor snel gecreëerd. Vaak uit angst. Vele kinderen die (mee) pesten doen dit uit angst voor diegene die macht heeft. Hierdoor krijgt de pester juist weer meer macht wat hem voedt om verder te gaan. Wellicht begonnen als een spelletje, maar ja zoals bij elk spel, wanneer je begint, wil je ook winnen. Wist je dat niet? jawel, dat wist ik wel, maar door het nogmaals te lezen sta ik er wel weer even meer bij stil, en persoonlijk vind ik dat elke ouder hier bij stil moet staan, ook als je niet te maken hebt met een kind dat pest of gepest wordt, want wij volwassenen maken zeker een verschil.

“Ik heb liever dat mijn kind pest dan dat het gepest wordt”

De vraag, wat heb je liever, een kind dat pest of een kind wat gepest wordt? Uit onderzoek is gebleken dat ouders liever hebben dat hun kind pest dan dat ze gepest worden. Ik dacht eerst, nou wat een rare uitkomst, maar toen dacht ik, wat als ik het eens omdraai, tja wie wenst er nu voor zijn kind dat deze gepest wordt. Dat wil ik ook niet, dus, eigenlijk, vind ik het een onmogelijke vraag, beide
is in mijn ogen niet goed.
Maar als we dan toch mogen kiezen, kiest de meerderheid dus voor pesten ipv gepest worden. Conclusie, macht / aanzien is belangrijker. En als ouders dit al zo ervaren, geef je dit (onbewust) door binnen je gezin.

WELKE DOELGROEP PEST?

foto: kidsproof.nl

Op jonge leeftijd zijn het de fysieke sterke kinderen die de baas spelen. Deze kinderen maken zichzelf makkelijker groot. In de ogen van een ander kind staat er dan een sterk persoon. Kleine kinderen denken nog niet verder na over wat bepaalde woorden met je doen, maar kijken naar wat ze zien.
Een kind dat fysiek sterk staat lijkt daardoor eerder een bedreiging dan een kind wat nog niet zo veel durft.

Hoe ouder de kinderen worden hoe meer pesten te maken heeft met emotie en zie je vaak dat de sociaal slimmere kinderen pesters worden. Deze kinderen zijn verbaal dusdanig sterk dat ze een groep met zich mee krijgen. Deze groep kunnen ze volledig naar hun hand zetten.

groepsdruk bij pesten, foto Goedgezind.be

Je ziet binnen groepen die pesten ook vaak dat een verbaal sterk persoon de opdrachten geeft en dat een fysiek sterk persoon de uitvoerder is.

“Mijn kind is sociaal emotioneel erg sterk, is hij nu een pester?”

Nee, natuurlijk niet, maar vaak wordt er gedacht dat kinderen pesten omdat ze niet slim genoeg zijn, dat blijkt dus niet zo te zijn… Onze oudste zoon is sociaal emotioneel ook erg sterk. Daardoor komt hij verbaal goed uit de verf. Ik weet nog goed, toen we nog in Nederland woonden, dat de Juf van onze zoon vertelde hoe ze aandacht hadden besteed in de klas aan een jongen die pestte en daardoor niet geliefd was (dus zelf het gevoel kreeg gepest te worden). Er werd klassikaal besproken wat die jongen dan deed en wat dit bij andere kinderen deed. De meeste kinderen antwoordden met ” jij bent stom, want je doet stom” of ” jij slaat dus jij bent gemeen” . Alles was persoonlijk naar de jongen gericht. Onze zoon antwoordde “ik vind jou niet stom, maar soms doe je dingen die niet zo leuk zijn en dat vind ik wel stom” . De juf wist niet wat ze hoorde, dit was een antwoord die ze niet aan zag komen van een leerling van groep 4. ( en ja, wij waren heel erg trots om dit te horen! maar verwacht nu niet dat wij perfecte kinderen opvoeden, al onze kinderen zijn andere kinderen en staan overal anders in en gaan overal anders mee om ).

“Mijn kind is fysiek en sociaal niet sterk, vraagt hij er om gepest te worden?”

Laten we dat even uit de wereld helpen, geen kind vraagt er om! Hoevaak heb ik ouders wel niet horen zeggen, “tja, dat kind is ook apart he? ik begrijp het wel hoor dat hij een doelwit is” of “met twee ouders van hetzelfde geslacht kan ik mij best voorstellen dat het kind in de problemen komt” . En zo zijn er tal van voorbeelden waarvan ik echt schrik, want dit is geen gedachtengang die een kind zelf heeft ontwikkeld, want laten we terug gaan naar de basis.

“wij ouders dragen mee in de gedachtengang van onze (pestende) kinderen”

foto : istock

Een kind wordt neutraal geboren, een kind heeft er geen weet van dat een man of vrouw samen moeten zijn, een kind ziet geen verschil in kleur en oordeelt niet op kleding. Het is de omgeving van en kind wat een kind vormt. Een kind kent wel gevoel en liefde, als een kind opgroeit met de term liefde, dan leert een kind dat het niet uitmaakt waaruit liefde bestaat. Een kind die tegen een kind van twee vaders zegt “jouw vader is een flikker” zegt dit omdat hij dit meegekregen heeft vanuit huis. Vaak heeft het kind geen idee wat het zegt, maar dit kan wel het begin zijn van pesten, want je raakt een kind door hem te laten voelen dat hij anders is. Maar ja wat is anders? en wie bepaald dat? Kinderen in ieder geval niet.

MAKEN OUDERS DAN PESTERS?

volgens het Nederlands Jeugdinstituut kan de omgeving waarin het kind opgroeit mee spelen. Ik heb me hier online meer in verdiept en kwam deze oorzaak bijna overal weer tegen.

Thuissituatie
Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat ze gedrag imiteren, hun thuis situatie is een voorbeeld. Een bepaalde vorm van agressie binnen de thuis situatie kan het kind ervaren als “normaal’ gedrag en gaat hier vervolgens naar handelen.
De kans is ook groot dat kinderen gaan pesten doordat ze ouders hebben die weinig of niet betrokken zijn bij de kinderen. Dit zelfde geldt als ouders wel aanwezig zijn, maar sociaal emotioneel niet beschikbaar zijn, dus (onbewust) negatief gedrag te tonen tegenover het kind, bijv. een kind vaak afwijzen, niet uit laten praten, niet open staan voor de mening van het kind of te weinig toezicht houden op het kind. Het Nederlands Jeugdinstituut is van mening dat opvoedingskenmerken mogelijk van invloed zijn op pesten op latere leeftijd.

Vrienden
Groepsdruk is iets wat pesten voort blijft zetten, zolang een groep toe kijkt en niks onderneemt stopt het pesten niet. Dat brengt mij wee terug bij het begin, Macht.

School

De kans op pesten en agressief gedrag is groter op scholen met een groot verloop onder leerkrachten, te weinig duidelijke gedragsregels, gering toezicht en een gebrek aan individuele benadering. Door op school een sfeer te creëren waarin harmonie en respect voor elkaar centraal staan kan het pesten worden omgevormd tot socialer gedrag. – Jeugdinstituut Nederland

KUNNEN WE PESTEN OPLOSSEN?

Als er iets is wat mij duidelijk geworden is tijdens kennis opdoen over pesten, is dat het een natuurlijk iets is. Macht, positie, je ziet het bij dieren, je ziet het bij mensen. Helemaal voorkomen kan je het dus niet. Je hebt geen grip op want een ander doet, wees blij, want dan zouden we in een hele rare wereld leven.
Het pest gedrag uit onze levens wissen dat lukt helaas niet, maar we kunnen het wel aanpakken. Je kan een ander natuurlijk niet veranderen en laten we dat ook vooral niet gaan doen, maar begin bij jezelf. Welk signaal geef je af. Ik ben van mening dat goed gedrag beloond wordt met goed gedrag. En natuurlijk zal je wel eens flink op je bek gaan, maar ook daar leren we van, uiteindelijk wens je ook dat een ander jou respecteert om wie je bent, laten we dan ook vooral zo met anderen om gaan.

Ik denk dat scholen ook zeker een positieve inbreng kunnen hebben. Ik had al een citaat gepost van Jeugdinstituut Nederland. Helaas weten we allemaal dat het binnen het onderwijs erg moeilijk is om een vast structuur te bieden (we kennen allemaal de stakingen)

Toch denk ik dat de scholen er goed aan doen om de sociaal sterke kinderen juist hiervoor in te zetten. Juist deze kinderen zijn heel goed zijn in leiding geven (klinkt heel volwassen, maar ja ook zulke dingen gebeuren op jonge leeftijd). Ik ben er ook van overtuigd dat niet iedereen gelijk is en niet iedereen een geboren leider is. Als we het dan toch hebben over macht, waarom moeten we deze dan zo nodig misbruiken? We kunnen hem toch ook gebruiken? deze verbaal sterke kinderen hebben de kracht boodschappen goed over te kunnen brengen, dus niet alleen pest gedrag maar ook positieve boodschappen!

Scholen vandaag de dag leggen de focus heel erg op individuele zorgvraag mbt onderwijs, dus waarom niet inzetten op individuele krachten op sociaal vlak?

LAAT KINDEREN WETEN DAT PESTEN NIET COOL IS

Afgelopen week las ik via een repost van een vriend op facebook dat kinderen in scandinavie empathie als vak hebben. Kortom, je leren inleven in een ander. Als we dit onze geweldige kinderen al vroeg mee geven vanuit huis en de school dit ook nog eens beaamd kan dit een hele mooie positieve werking hebben op kinderen, hun inlevingsvermogen en het samenwerken. Op later termijn kan dit weer een positieve werking hebben, je leert kijken door je eigen ogen, maar ook door die van een ander. Daarnaast leer je ook dat pesten niet ok is, dat je durft op te komen voor jezelf of een ander die gepest wordt, in plaats van toe te kijken en niets doen. Samen werken, samen macht hebben, maar dan op een positieve manier.

Kinderen ervan overtuigen dat Pesten niet cool is en je verder komt door samen te werken zal een mooie boodschap zijn die sociaal sterke kinderen weer kunnen overbrengen. – klinkt allemaal mooi, maar is daarmee pesten van de baan? Natuurlijk niet, maar een beetje meer inzicht krijgen is nooit verkeerd. Je moet toch ergens beginnen?

HOE ZIT HET DAN DAN MET SOCIAL MEDIA EN PESTEN?

Want daar startte ik eigenlijk, bij de netflix serie 13 reasons why. En dat begon allemaal met 1 foto en liep uit (door meerdere factoren) op zelfmoord. Ik weet dat dit erg gevoelig ligt en de doelgroep die social media gebruikt en misbruikt om te pesten heeft natuurlijk al een grote basis gelegd. Hoe pak je dit aan? want de gevolgen zijn groot. Dit is iets waar ik in een volgende blog op terug ga komen. Het ligt nog al gecompliceerd en zo makkelijk is dat niet te veranderen. Wat ik wel wil mededelen is een positieve ontwikkeling die ik zag bij mijn zoon op school .

SCHOOL MOET EEN VEILIGE BASIS ZIJN

Vorige week kregen wij ouders een brief van de school. Hierin stonden nieuwe regels rondom telefoongebruik op de middelbare school. Kort samengevat komt het hier op neer dat kinderen niet op hun telefoon mogen, tenzij de leraren het kind hiervoor toestemming heeft gegeven.
Ziet een leerkracht een kind op zijn of haar telefoon, in de klas, in de wandelgangen, in de kantine etc, dan wordt deze is beslag genomen en kan je hem na schooltijd bij de rector ophalen. Dan krijg je een brief mee die je ouders moeten ondertekenen. Gebeurt het een tweede keer, dan gebeurd hetzelfde, echter kan het kind de telefoon niet meer ophalen, maar moet een met het gezag belaste ouder de telefoon ophalen. – Insteek , een veilige situatie creëren op school.
Dus kinderen kunnen niet ongevraagd fotos van elkaar maken en elkaar vervolgens belachelijk maken. (iets wat vaak gebeurd) . Wij hebben akkoord gegeven voor dit beleid en juichen dit van harte toe! Lekker leren op school, sociaal zijn in de pauzes, vriendschappen opbouwen etc. voor ons een echt GO!

N.a.v. reacties die binnen kwamen met de vraag om welke school dit gaat, wil ik even vermelden dat het hier niet gaat om een Nederlandse school, dit speelt zich op af het Gymnasium in Duitsland.

Voor nu wil ik afsluiten met het idee dat als we iets willen veranderen, we niet de focus moeten leggen op het veranderen van een ander, maar het veranderen van jezelf.
Hoe sta jij er in? wat kan jij doen? En geef het door aan jouw kinderen. Pesten is niet cool en de gevolgen voor het slachtoffer zijn zo erg dat dit tot zelfmoord kan leiden. Wij ouders kunnen echt een verschil maken, door onze gedachten gang om te zetten en dit over te brengen op onze kinderen. Jij als ouder maakt het verschil!

WIST JE DAT…..

  • 1 op de 3 kinderen hun ouders en of leerkracht vertellen dat ze gepest worden?
  • veel kinderen denken dat zij zelf de schuld zijn waarom ze gepest worden?
  • zelfs 40 jaar na de pesterijen het slachtoffer nog steeds hinder ondervindt van het pesten? Lees hier meer!
  • ruim 400 000 mensen online gepest worden?
  • je veel informatie over pesten kan vinden op www.stoppestennu.nl

Je kan de wereld niet veranderen, maar jouw manier van denken wel! Laat je kinderen zien hoe het ook kan 🙂 – Mieke Zegt

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: